Etter konkursen ved Rena Kartonfabrik ble Åmot kommune i 1999 gitt omstillingsstatus for en periode på inntil 6 år (2001 – 2006). I notatet presenteres indikatorer for demografisk utvikling, sysselsetting og ”robust næringsstruktur” i Åmot i omstillingsperioden. Indikatorene er basert på lett tilgjengelige data som oppdateres jevnlig, i hovedsak hentet fra SSBs statistikkbank.

Bestill rapport

Indikatorer for næringsstruktur og demografisk utvikling i Åmot | (rapportnr. 200712)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 90,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X