Austri Vind DA skal fremme en konsesjonssøknad om å bygge og drive et vindkraftverk i området Raskiftet ved Osensjøen i Trysil og Åmot kommuner. Det er som en del av utredningsprogrammet gjennomført en analyse av fritidsboliger og næringsliv i forhold til et mulig vindkraftverk.

Bestill rapport

Fritidseiendommer, næringsliv og et mulig vindkraftverk på Raskiftet i Trysil og Åmot kommuner | (rapportnr. 201212)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 170,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X