Austri Vind DA skal fremme en konsesjonssøknad om å bygge og drive et vindkraftverk i området Raskiftet ved Osensjøen i Trysil og Åmot kommuner. Det er som en del av utredningsprogrammet gjennomført en analyse av fritidsboliger og næringsliv i forhold til et mulig vindkraftverk.

Bestill rapport

Fritidseiendommer, næringsliv og et mulig vindkraftverk på Raskiftet i Trysil og Åmot kommuner | (rapportnr. 201212)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 170,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X