Kommuner og næringsutvikling i Innlandet – Tre gode eksempler

Østlandsforskning har på oppdrag fra Distriktssenteret gjennomført et oppdrag der in-tensjonen er å framskaffe «Gode eksempler fra Distrikts-Norge til inspirasjon og læring for andre – kommuner som utnytter sitt handlingsrom for næringsutvikling». Prosjektet er rapportert i denne enkle publikasjonen. De belyste eksempler kommer fra Alvdal, Vågå og Trysil.

Sesongarbeidere på vintersportssteder. En undersøkelse i indre Skandinavia

Det er gjennomført en spørreundersøkelse til sesongarbeidere i Sälen og Branäs i Sverige, og Trysil, Skei og Kvitfjell i Norge. Formålet var å få bedre kjennskap til hva denne gruppa legger vekt på når de velger bosted og hvordan de vurderer de stedene de har hatt sesongarbeid på som faste bosteder. Avgjørende for valg av… Les mer »

Mobilisering av SMB til økt satsing på design som konkurransefortrinn – internasjonale erfaringer

Det er internasjonalt en omfattende satsing på design. Designpolitikken, og de nasjonale støttesystem har mange likhetstrekk. En aktør på nasjonalt nivå har ofte ansvar for å ”fronte” design og designpolitikken. Noen land har regionale system, som Italia. Likevel finnes det også regionale satsinger i land med en mer nasjonal politikk. Design knyttes fortsatt mye til… Les mer »