Indikatorer for næringsstruktur og demografisk utvikling i Åmot

Etter konkursen ved Rena Kartonfabrik ble Åmot kommune i 1999 gitt omstillingsstatus for en periode på inntil 6 år (2001 – 2006). I notatet presenteres indikatorer for demografisk utvikling, sysselsetting og ”robust næringsstruktur” i Åmot i omstillingsperioden. Indikatorene er basert på lett tilgjengelige data som oppdateres jevnlig, i hovedsak hentet fra SSBs statistikkbank.