Richard Florida har klart kunststykket å gjøre regional utvikling og økonomisk geografi både spennende og kontroversielt. Florida mener å ha funnet svaret på hvorfor noen steder og byer gjør det bedre enn andre: de har en overrepresentasjon av kreative, talentfulle og ikke minst åpne mennesker – den kreative klasse. Dette notatet beskriver resultater fra en pilotstudie der vi tester vi Richard Floridas teorier og hvorvidt dette kan være et nyttig verktøy for regional analyse. Selv om disse teoriene har blitt populære og nådd et bredt publikum, er de utarbeidet og vanligvis brukt i større byer. I dette prosjektet har vi brukt Hamar og Hamarregionen som case. Dette er en studie som bruker Richard Floridas teorier om den kreative klassen. Han mener at regional utvikling i større grad bør fokusere på å få mennesker til og trives (”peoples climate”) enn på at bedrifter skal trives («business climate») . I følge Florida er regional utvikling drevet av en gruppe kreative, talentfulle og åpne mennesker – den såkalt kreative klasse. I denne studien ser vi på fire T’er som er viktig for den kreative klassen: Teknologi, talent, toleranse og territorielle (stedsspesifikke) kvaliteter. Vi bruker Hamar som case for å teste Floridas teorier.

Bestill rapport

Hamar – Florida, tur/retur. – fungerer Floridas teorier om den kreative klassen som verktøy for regional analyser? En pilotstudie | (rapportnr. 201001)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X