Regional utvikling og trender i Hordaland i et Florida-perspektiv

Som en del av kunnskapsgrunnlaget for Regional planstrategi for Hordaland fylke 2012-2016 er det i denne rapporten gjennomført analyser med formål å få fram sammenhenger i den regionale utviklingen, samt trender som er viktig for framtidig regional utvikling. Richard Floridas teorier om ”the Creative Class” er brukt som teoretisk basis for å analysere og drøfte… Les mer »

Indre Skandinavia i et Florida-perspektiv

Dette er en publikasjon utgitt i forbindelse med Østlandsforsknings deltakelse i Interreg-prosjektet (Interreg IVA Sverige-Norge) Å Gjøre Regional Forskjeller til en Styrke (GRESS). I dette prosjektet studerer vi muligheter og utfordringer for regionen Indre Skandinavia knyttet til pågående regionalisering/regionforstørring, til den økte betydningen av attraktivitet for bosatte (peoples climate/»bolyst») og til globaliseringen. Dette notatet beskriver… Les mer »

Hamar – Florida, tur/retur. – fungerer Floridas teorier om den kreative klassen som verktøy for regional analyser? En pilotstudie

Richard Florida har klart kunststykket å gjøre regional utvikling og økonomisk geografi både spennende og kontroversielt. Florida mener å ha funnet svaret på hvorfor noen steder og byer gjør det bedre enn andre: de har en overrepresentasjon av kreative, talentfulle og ikke minst åpne mennesker – den kreative klasse. Dette notatet beskriver resultater fra en… Les mer »