Som en del av kunnskapsgrunnlaget for Regional planstrategi for Hordaland fylke 2012-2016 er det i denne rapporten gjennomført analyser med formål å få fram sammenhenger i den regionale utviklingen, samt trender som er viktig for framtidig regional utvikling. Richard Floridas teorier om ”the Creative Class” er brukt som teoretisk basis for å analysere og drøfte slike sammenhenger og trender. Rapporten består av to hoveddeler. I den første er det gjennomført en Florida-analyse av 8 regioner i Hordaland, blant annet for å få frem andeler i den såkalte ”kreative klasse” og en kreativitetsindeks. I den andre delen er fokus på framtiden, og det er blant annet drøftet hva som vil være framtidige funksjonelle regioner i Hordaland og hvilke forutsetninger disse regionene har for utvikling av næringsliv og bosetting i de nærmeste 10-20 årene.

Bestill rapport

Regional utvikling og trender i Hordaland i et Florida-perspektiv | (rapportnr. 201119)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 180,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X