Regional utvikling og trender i Hordaland i et Florida-perspektiv

Som en del av kunnskapsgrunnlaget for Regional planstrategi for Hordaland fylke 2012-2016 er det i denne rapporten gjennomført analyser med formål å få fram sammenhenger i den regionale utviklingen, samt trender som er viktig for framtidig regional utvikling. Richard Floridas teorier om ”the Creative Class” er brukt som teoretisk basis for å analysere og drøfte… Les mer »