Vestmarka er et område på 625 km2 mellom Solør og Odalen i Hedmark, og berører ni kommuner. Området ble i 1986 forslått vernet med bakgrunn i det store og forholdsvis uberørte barskogsystemet. I 1992 ble forslaget frafalt, men området skal fortsatt forvaltes uten andre tekniske inngrep enn det som skogdriften medfører. I planprosessen for området (etter pbl.) er det behov for å ha et felles sett med retningslinjer i de ni kommunene. I denne rapporten drøftes mulige konsekvenser av utbygging av fritidsboliger i Vestmarka. Drøftingene bygger på eksisterende materiale og undersøkelser gjennomført tidligere, og skal danne grunnlag for utarbeiding av felles retningslinjer i forhold til fritidsbebyggelse i de ni kommuneplanene.

Bestill rapport

Fritidsboliger i Vestmarka – mulige konsekvenser | (rapportnr. 200618)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 110,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X