Rapporten tar for seg forskjellige fasetter ved fritidsboliger. Hovedtemaet dreier seg om muligheter for å trekke på sekundærbosatte i forbindelse med næringsutvikling. I forprosjektet har vi lagt vekt på å kartlegge utgangspunktet for en slik tilnærming. Næringsvirksomhet og eiendomsutvikling i forbindelse med fritidsboliger har tradisjonelt vært fokusert omkring hvordan en kan få fritidshuseiere og -brukere til å bruke mer penger i bygda. Innenfor detaljhandelen generelt kreves som regel stor omsetning pr. årsverk, dvs. at det må tilføres mange kjøpere utenfra med store innkjøp, skal bransjen kunne bidra med verdiskaping og ny sysselsetting av betydning. Vi har drøftet enkelte forutsetninger som kan danne utgangspunktet for å vurdere mulighetene for evt. andre måter for næringsutvikling (enn detaljhandel) i forbindelse med at sekundærbosatte kan antas å ha a) et annet (mer forpliktende) forhold til bygda enn vanlige turister, og b) ressurser i form av profesjonelle (fag og finans) nettverk og kapital. Forprosjektrapporten er bygget opp av fem deler. De er ikke helt uavhengige av hverandre, men tar likevel opp forholdsvis forskjellige fasetter og sider ved temaet fritidsboliger og næringsutvikling, og fungerer mer uavhengige av hverandre enn kapitler vanligvis gjør.

Bestill rapport

Fra hyttefolk til sekundærbosatte. Et forprosjekt | (rapportnr. 200504)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X