Fra hyttefolk til sekundærbosatte. Et forprosjekt

Rapporten tar for seg forskjellige fasetter ved fritidsboliger. Hovedtemaet dreier seg om muligheter for å trekke på sekundærbosatte i forbindelse med næringsutvikling. I forprosjektet har vi lagt vekt på å kartlegge utgangspunktet for en slik tilnærming. Næringsvirksomhet og eiendomsutvikling i forbindelse med fritidsboliger har tradisjonelt vært fokusert omkring hvordan en kan få fritidshuseiere og -brukere… Les mer »

Kommunal satsing på nye former for utmarksbasert næringsutvikling

Utmarksbasert næringsutvikling, kommuneNotatet presenterer resultatene fra en undersøkelse blant ansatte i landbrukssektoren i landets kommuner. Formålet med undersøkelsen har vært å belyse den kommunale satsingen på nye former for utmarksbasert næringsutvikling, samt å foreta en grov kartlegging av omfanget av denne typen virksomhet i de ulike kommunene.