Rapporten beskriver forsøket med lærlingeordning (2+2) innen landbruk og gartnernæringe-ne som ble igangsatt i 2015 og avsluttet høsten 2020. Ved oppstart ble det satt mål for forsø-ket knyttet til økt kvalitet, bedre gjennomføring og rekruttering. Fylkene Finnmark, Nordland, Buskerud og Vestfold har deltatt i forsøket som inkluderte 6 videregående skoler og 6 opp-læringskontor. Til sammen 122 lærebedrifter har bidratt. Basert på fylkenes rapporteringer til Utdanningsdirektoratet og data samlet inn siden 2015 summerer rapporten opp erfaringer fra prosjektet og trekker konklusjoner. Fylkene har lyktes med å etablere en lærlingebasert utdanning som svarer på næringenes kompetansebehov.

Bestill rapport

Forsøk med 2+2 modell for agronom og gartner | (rapportnr. 202013)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  X