Form eller innhold? En evaluering av tiltaket ”60 Seconds”

Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Krigsskolen. Formålet med evalueringen er kunnskapsbygging knyttet til det pedagogiske opplegget ved skolen. Det som er gjenstand for evaluering er tiltaket ”60 Seconds”, en strategi for studentaktive læringsmåter, problemløsning, argumentasjon og dybdelæring

Bestill rapport

Form eller innhold? En evaluering av tiltaket ”60 Seconds” i strategiun-dervisningen ved Krigsskolen | (rapportnr. 201113)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X