Rapporten drøftar folkebiblioteket sin plass og mulige utviklingsalternativ i informasjonssamfunnet. Referer den nordiske forskningstradisjon på området og gjør rede for et hovedprosjekt på feltet.

Bestill rapport

Folkebiblioteket som samfunnsutviklande institusjon | (rapportnr. 199029)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 70,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X