Formålet med prosjektet har vært å framskaffe et kunnskapsgunnlag om flytting og befolkningsutvikling i regionene i Hedmark og Oppland. Befolkningsutviklingen er belyst gjennom en livsløpsanalyse, der flere årskull født i perioden 1950-61 er fulgt gjennom en 20-års periode fra de var 15-35 år. Rapporten viser hvor de som var unge for 20-30 år siden bor i dag. Er de blitt boende i sin oppvekstkommune, har de flyttet ut for senere å komme tilbake, eller har de forlatt regionen for godt? Rapporten viser også hvor dagens innbyggere kommer fra. Flytting koples til utdanningsnivå og næringstilknytning. Flytting og befolkningsutvikling drøftes i relasjon til demografiske forhold, senterstruktur, næringsstruktur og sentralitet.

Bestill rapport

Flytting og befolkningsutvikling i Hedmark og Oppland | (rapportnr. 199733)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 120,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X