Flytting og befolkningsutvikling i Hedmark og Oppland

Formålet med prosjektet har vært å framskaffe et kunnskapsgunnlag om flytting og befolkningsutvikling i regionene i Hedmark og Oppland. Befolkningsutviklingen er belyst gjennom en livsløpsanalyse, der flere årskull født i perioden 1950-61 er fulgt gjennom en 20-års periode fra de var 15-35 år. Rapporten viser hvor de som var unge for 20-30 år siden bor… Les mer »

Kvinner og bosetting i Nord-Gudbrandsdal

Formålet med rapporten har vært å framskaffe et kunnskapsgrunnlag om befolkningsutvikling i Nord-Gudbrandsdal og kvinners bostedspreferanser. Befolkningsutviklingen er belyst gjennom et såkalt livsløpsperspektiv, der flere årskull er fulgt gjennom en 20-års periode fra de var 15-35 år. Rapporten dokumenterer også utdanningsnivå og hvilken næringstilhørighet flytterne har. Oversikten over kvinners flyttemotiver og bostedspreferanser bygger på både… Les mer »