Flytting og befolkningsutvikling i Hedmark og Oppland

Formålet med prosjektet har vært å framskaffe et kunnskapsgunnlag om flytting og befolkningsutvikling i regionene i Hedmark og Oppland. Befolkningsutviklingen er belyst gjennom en livsløpsanalyse, der flere årskull født i perioden 1950-61 er fulgt gjennom en 20-års periode fra de var 15-35 år. Rapporten viser hvor de som var unge for 20-30 år siden bor… Les mer »