Det nettbaserte, kombinerte studiet Veiledning i fjernundervisning ble gjennomført for første gang studieåret 1999/2000. Studiet var et samarbeid mellom Høgskolen i Lillehammer (HIL), Universitetet i Tromsø og NORNET (nå Kunnskapsnettet). 47 studenter utgjorde pilotkullet. I evalueringsarbeidet, som ble gjennomført innenfor knappe rammer, er det fokusert på spørsmål som har betydning for videre rekruttering til og drift av studiet. Evaluator har i hovedsak benyttet studentenes egne refleksjonsnotater som grunnlag, samt at en del av de studentene som forlot studiet underveis er blitt intervjuet.Evalueringen viser blant annet at studentene opplevde studiet veldig forskjellig. Mange var svært fornøyde og mente de hadde lært mye, men også mange var utilfredse med studieoppplegget. Ca. halvparten av studentene gikk ikke opp til avsluttende eksamen. Tidspress ser ut til å være et betydelig problem for de aller fleste studentene, og dette kombinert med en relativt åpen studiestruktur med stort ansvar på den enkelte, har bydd på utfordringer.

Bestill rapport

Evaluering av studiet Veiledning i fjernundervisning- ved Høgskolen i Lillehammer | (rapportnr. 200004)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X