Satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket startet i 2009 og omfatter 22 områder i hele landet. Den er finansiert av Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet. Fylkesmannens landbruksavdeling sammen med lokalt landbrukskontor er de viktigste offentlige aktørene regionalt og lokalt. Grunneierne er godt tilfredse med dagens organisering. Satsingen er basert på frivillighet og det er frivillig for grunneiere om de vil delta. Mange grunneiere har inngått frivillige avtaler og er godt tilfredse med dem. Den regionale organisering i forbindelse med de enkelte kulturlandskap formes av de som deltar regionalt. Kort virketid har gitt begrensa muligheter til å måle effekter, men satsingen har blant annet ført til økt stolthet for verdiene i det enkelte området. Andre offentlige ordninger kan brukes og brukes til å ivareta de sammensatte verdiene i jordbrukets kulturlandskap, men satsingen synes spesielt fordelaktig fordi den fokuserer på området som helhet, er fleksibel og langsiktig. Den bør videreføres

Bestill rapport

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket | (rapportnr. 201309)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 220,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X