Treforedlingsindustrien er en stor forbruker av trevirke som genererer, og selv energiutnytter, betydelige mengder brennbare bioprodukter. Denne utredningen gir en statusbeskrivelse vedrørende tilgang, energiutnytting, annen anvendelse samt depoering av næringens bi-/avfallsprodukter. Videre gis en drøfting av potensialer og kritiske faktorer knyttet til økt energiutnytting av bi-/avfallsproduktene. Det er lagt vekt på å få fram forskjeller i biprodukttilgang og termisk energibehov ved ulike treforedlingsprosesser og ved de enkelte treforedlingsbedrifter. Innledningsvis gis det som bakgrunnsinformasjon, en generell omtale av hovedtrekk og nøkkeltall for norsk treforedlingsindustri.

Bestill rapport

Bioenergi i treforedlingsindustrien. | (rapportnr. 199635)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X