Denne rapporten gir en drøfting av biobrensel i det norske energisystemet, en oversikt over relevante kostnadselementer for biobrensel basert på skogsråstoff, samt en vurdering av potensial og barrierer for biobrensel i Norge. Ved er i dag det dominerende biobrensel i bruk i norske husholdninger. Med økt fokus på alternative energikilder, høyere pris på elektrisitet og olje, samt endrede fyringsvaner kan man gå ut fra at veksten innen bioenergimarkedet til husholdninger vil være innenfor pelletssegmentet. Uten at kapasitet i sponplateindustrien reduseres vil ikke det være særlig reelt med en produksjonsøkning innen norsk pelletsproduksjon utover dagens prosjekterte produksjonskapasitet på 120.000 tonn årlig. Innen næringsbygg og offentlige bygg vil det sannsynligvis skje en vekst innen oppvarming basert på varmesentraler og fjernvarme. Med en vekst i biobrensel til varmesentraler vil dette være i form av en miks av skogsflis og foredlet brensel. Vekst i fjernvarmeleveranser vil neppe skje uten at dette til en stor grad vil medføre økt innsats av trebrensel.

Bestill rapport

Biobrensel i Norge: marked, potensial og barrierer | (rapportnr. 200318)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 110,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X