Biobrensel i Norge: marked, potensial og barrierer

Denne rapporten gir en drøfting av biobrensel i det norske energisystemet, en oversikt over relevante kostnadselementer for biobrensel basert på skogsråstoff, samt en vurdering av potensial og barrierer for biobrensel i Norge. Ved er i dag det dominerende biobrensel i bruk i norske husholdninger. Med økt fokus på alternative energikilder, høyere pris på elektrisitet og… Les mer »