I rapporten evalueres to prosjekter som ble igangsatt i Sagene og Torshov bydel i Oslo i 1995 og 1996, i den hensikt å bidra til kvalifisering for arbeid eller arbeidsmarkedsopplæring, nettverksbygging og økt deltakelse i samfunnet. «Servicekontoret» er et prosjekt der formål, målgrupper og oppgaver har vært klart definert. «Kloden» er et mer eksperimentelt prosjekt, som legger vekt på initiering av utviklingsprosesser. De to prosjektene er således nokså ulike, selv om de er forankret i den samme overordnede målsettingen. Servicekontoret er nært knyttet opp mot sosialkontorenes løpende saksbehandling, og utgjør en integrert del av bydelens sosialtjeneste. Prosjektet har bidratt til å effektivisere sosialkontorenes arbeid. Kloden er i langt mindre utstrekning blitt en integrert del av sosialtjenesten, men representerer en kompetanseressurs for både sosialkontorene og andre offentlige instanser. A-etatens tiltak har stått sentral i prosjektene. I den videre planleggingen er det viktig å ta høyde for at disse tiltakene trappes ned. Evalueringen konkluderer med at prosjektene har representert en riktig ressursbruk for bydelen.

Bestill rapport

Aktivisering, kvalifisering og integrering. Evaluering av Kloden og Servicekontoret | (rapportnr. 199819)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X