Bedriftskultur og resultater – teoretisk analyse og modellutvikling

Rapporten belyser ved forsknings og litteraturgjennomgang: – utviklingstendenser innen organisasjonsforskningen. – tilnærminger og metoder innen området organisasjonskultur. – begrepsbruken gjennom en kritisk gjennomgang med forslag til mer utfyllende begrepsbruk. – sammenhengen mellom bedriftskultur og resultater på områdene: 1) økonomi 2) organisasjonsstyrke 3) motivasjon og personalutvikling 4) produkt- og servicekvalitet og 5) kommunikasjon og markedsføring. Videe… Les mer »

Arbeidsledige etablerere. Del I: Resultater av Arbeidsdirektoratets jobbskapingsmidler i 1994.

Stortinget har hvert år siden 1993 bevilget 20 millioner kroner i såkalte kurs-og jobbskapingsmidler, som har gått til prosjekter der formålet har vært å gi motivasjon, veiledning og råd til arbeidsledige med planer om å etablere egen næringsvirksomhet. Evalueringen tar utgangspunkt i bevilgningen i 1994, og drøfter de resultatene midlene har gitt. Resultatene av jobbskapingsmidlene… Les mer »

Sjukskrivning – sociala orsaker och innebörder. Rapport om sjukskrivning i Sverige.

Denne rapporten er en del av et treårig norsk/svensk forskningsprosjekt som ser på betydningen av sosiale årsaker til sykefravær og de sykmeldtes opplevelse av å være sykmeldt. Målet med prosjektet er å bidra til ny innsikt i hvordan samspillet med omgivelsene kan fremme og hemme sykemeldinger. I denne rapporten viser vi til de funnene fra… Les mer »