Stortinget har hvert år siden 1993 bevilget 20 millioner kroner i såkalte kurs-og jobbskapingsmidler, som har gått til prosjekter der formålet har vært å gi motivasjon, veiledning og råd til arbeidsledige med planer om å etablere egen næringsvirksomhet. Evalueringen tar utgangspunkt i bevilgningen i 1994, og drøfter de resultatene midlene har gitt. Resultatene av jobbskapingsmidlene er i denne rapporten drøftet ut fra hvilken grad midlene har nådd målgruppen, og hvilken betydning prosjektene har hatt for deltakerne. Rapporten er første del av et tredelt evalueringsopplegg, der vi senere skal studere de arbeidsledige deltakerne sine forventninger og behov for rådgivning og oppfølging i forbindelse med prosjektene, samt den rollen A-etaten har spilt sammen med andre forvaltningsaktører i forhold til jobbskapingsprosjektene.

Bestill rapport

Arbeidsledige etablerere. Del I: Resultater av Arbeidsdirektoratets jobbskapingsmidler i 1994. | (rapportnr. 199620)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X