Rapporten belyser ved forsknings og litteraturgjennomgang: – utviklingstendenser innen organisasjonsforskningen. – tilnærminger og metoder innen området organisasjonskultur. – begrepsbruken gjennom en kritisk gjennomgang med forslag til mer utfyllende begrepsbruk. – sammenhengen mellom bedriftskultur og resultater på områdene: 1) økonomi 2) organisasjonsstyrke 3) motivasjon og personalutvikling 4) produkt- og servicekvalitet og 5) kommunikasjon og markedsføring. Videe om ledelse av ulik karakter vil styrke/svekke resultatene. Avslutningsvis utvikler og presenterer jeg 3 forskjellige og mer fullstendige begrepsmodeller som belyser den kvalitative sammenhengen mellom bedriftskultur og resultater. A. Sosialiseringsmodell, B. Managementmodell. C. Contingencymodell

Bestill rapport

Bedriftskultur og resultater – teoretisk analyse og modellutvikling | (rapportnr. 198624)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 160,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X