Brukerstyrt personlig assistanse – brukernes erfaringer med ordningen

Notatet gir en oversikt over brukerne og deres erfaringer med forsøksordningen «brukerstyrt personlig assistanse» (BPA). Datamaterialet bygger på en spørreskjema-undersøkelse blant BPA-brukere i kommuner som har fått stimuleringstilskudd for å prøve ut ordningen. Fokus i undersøkelsen er: Hvem er brukerne, hvordan var det kommunale tjenestetilbudet deres tidligere og hvordan er tilbudet i dag, hvilke oppgaver… Les mer »

Kommunenes erfaringer med Brukerstyrt personlig assistanse

Rapporten handler om iverksettingen av Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i kommunene, og hvilke erfaringer aktørene i kommunene sitter inne med. Hovedfokus rettes med andre ord mot hvilke konsekvenser ordningen har for forvaltningen. BPA er en alternativ organisering av omsorgstjenesten for funksjonshemmede med behov for hjelp i og utenfor egen bolig. Iverksettingen i kommunene er belyst… Les mer »

Selvstyrt og velstyrt? Brukernes erfaringer med brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse ble hjemlet i Lov om sosiale tjenester fra 1. mai 2000, etter at ordningen hadde vært prøvd ut som forsøk siden 1994. Målsettingene med ordningen er å sikre funksjonshemmede likestilling og full deltakelse i samfunnet, og kjernen er brukerstyring og selvbestemmelse. Hensikten med denne undersøkelsen er å få kunnskap om brukernes erfaringer… Les mer »