Notatet gir en oversikt over brukerne og deres erfaringer med forsøksordningen «brukerstyrt personlig assistanse» (BPA). Datamaterialet bygger på en spørreskjema-undersøkelse blant BPA-brukere i kommuner som har fått stimuleringstilskudd for å prøve ut ordningen. Fokus i undersøkelsen er: Hvem er brukerne, hvordan var det kommunale tjenestetilbudet deres tidligere og hvordan er tilbudet i dag, hvilke oppgaver har assistentene og hvor tilfredse er brukerne med ordningen og med kommunen? Hovedkategoriene i drøftingene av datamaterialet er brukergrupper på bakgrunn av omfanget av BPA-timer. I tillegg trekker vi inn alder, kjønn og om brukerene er/ikke er arbeidsleder selv.

Bestill rapport

Brukerstyrt personlig assistanse – brukernes erfaringer med ordningen | (rapportnr. 199706)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X