Brukerundersøkelse på FIA-forsøket. Delrapport 1.

Notatet beskriver resultatene fra en brukerundersøkelse om husstandenes erfaringer med deltagelse i et prøveprosjekt med kildesortering av husholdningsavfall i utvalgte områder i HIAS-kommunene Hamar, Ringsaker, Løten og Stange. 578 av 1017 husstander (58%) har besvart undersøkelsen. Mellom 80 og 90 prosent av husstandene sorterer alltid samtlige avfallsfraksjoner som inngår i forsøket. Husstandenes samlede vurdering av… Les mer »

Grønt prosjekt. Evaluering av renovasjonsselskapet GLØR’s kildesorteringsforsøk i Lillehammer kommune.

Rapporten beskriver resultatene fra en undersøkelse som er gjennomført av Østlandsforskning i forbindelse med Renovasjonsselskapet GLØR’s prøveprosjekt med kildesorterings av husholdningsavfall i Lillehammer kommune. I tillegg til evalueringen av brukerreaksjoner inneholder rapporten en vurdering av ressurs- og miljøvirkninger, økonomi og renovatørenes erfaringer med Grønt prosjekt.

Evaluering av FIA-forsøket

Rapporten neskriver resultatene av en evaluering av et prøveprosjekt med kildesortering av husholdningsavfall i utvalgte områder i HIAS-kommunene Hamar, Ringsaker, Løten og Stange. 690 av 1006 husstander (69%) har besvart undersøkelsen. Mellom 70 og 80 prosent av husstandene sier at de alltid sorterer matavfall og spesialavfall og mellom 80 og 90 prosent at de alltid… Les mer »

Rapport om kildesortering av avfall. Pilotprosjekt om avfall og gjenvinning i Hedmark og Opplamd – PAG.

Rapporten inneholder en gjennomgang av hovedresultater og erfaringer fra ulike forsøk med kildesortering av husholdningsavfall i Hedmark og Oppland der PAG har deltatt i initiering av prosjektene og bidratt med tilskudd i gjennomføringen. Rapporten beskriver kildesorteringsforsøk som i hovedsak er basert på hentesystemer i GLØR-regionen, HIAS-regionen og HRA-regionen, og kildesorteringsforsøk med større innslag av bringesystemer… Les mer »