Rapporten neskriver resultatene av en evaluering av et prøveprosjekt med kildesortering av husholdningsavfall i utvalgte områder i HIAS-kommunene Hamar, Ringsaker, Løten og Stange. 690 av 1006 husstander (69%) har besvart undersøkelsen. Mellom 70 og 80 prosent av husstandene sier at de alltid sorterer matavfall og spesialavfall og mellom 80 og 90 prosent at de alltid sorterer glass og papir som forutsatt i Fia-forsøket. Husstandenes samlede vurdering av forsøket viser at 80 prosent mener at forsøket fungerer svært godt eller godt, og 85 prosent mener at forsøket bør fortsette etter endt prøveperiode. Restavfall er den avfallsfraksjonen hvor behovet for oftere tømming er størst. Ca. 1/4 av husstandene er misfornøyde med posene for innendørs oppbevaring av matavfallet.

Bestill rapport

Evaluering av FIA-forsøket | (rapportnr. 199421)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X