Notatet beskriver resultatene fra en brukerundersøkelse om husstandenes erfaringer med deltagelse i et prøveprosjekt med kildesortering av husholdningsavfall i utvalgte områder i HIAS-kommunene Hamar, Ringsaker, Løten og Stange. 578 av 1017 husstander (58%) har besvart undersøkelsen. Mellom 80 og 90 prosent av husstandene sorterer alltid samtlige avfallsfraksjoner som inngår i forsøket. Husstandenes samlede vurdering av forsøket viser at melllom 78 og 92 prosent mener at forsøket fungerer svært godt eller godt, og fra 86 til 92 prosent mener at forsøket bør forsette etter endt prøveperiode. Restavfall er den avfallsfraksjonen hvor behovet for oftere tømming er størst. Ca. 1/4 av husstandene er misfornøyde med posene for innendørs oppbevaring av matavfall.

Bestill rapport

Brukerundersøkelse på FIA-forsøket. Delrapport 1. | (rapportnr. 199344)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X