Notatet presenterer resultatene fra en brukerundersøkelse i tilknytning til forsøksordninger med kildesortering av husholdningsavfall i Jevnaker og Ringerike kommune. Resultatene fra de to kommunene sammenliknes, og hele brukerundersøkelsen sammenliknes med tilsvarende brukerundersøkelse i Lillehammer kommune

Bestill rapport

Brukerundersøkelse i forbindelse med kildesortering av husholdningsavfall i Jevnaker og Ringerike ko | (rapportnr. 199302)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 40,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X