Offentlig service i Nord-Fron

Østlandsforskning gjennomførte i november 2001 en innbyggerundersøkelse om offentlig service i Nord-Fron, på oppdrag av en tverretatlig prosjektgruppe med ansvar for planlegging av offentlig servicekontor i Nord-Fron. Dette notatet presenterer resultat fra undersøkelsen.

Det gode liv med LAR?

Forskningsstudien ”Det gode liv med LAR?” er en kvantitativ studie av klienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Til sammen er det rundt 4000 personer i LAR. Via LAR-Nett Norge har vi hatt mulighet til å forespørre 674 av klientene i legemiddelassistert rehabilitering om deltakelse i studien. I alt har vi fått svar fra 227 respondenter, det… Les mer »