Langsomt ble kommunene til – de lange linjer

Østlandsforsknings prosjekt om Kommunesektorens framtid bygde på en rekke arbeidspakker som til sammen ga grunnlaget for å utforme scenarier for kommunenes framtid. Dette ØF-notatet bygger på en arbeidspakke skrevet av...

Partiene og lokaldemokratiet. Tre foredrag

Notatet består av tre frittstående foredrag. De formidler hovedfunn fra Øfs undersøkelse om aktivitet og partilagenes plass i lokalpolitikken, og knytter disse funnene til annen forskning om lokalpolitikk og kommunalt...