Beslutningsprosessen knytta til OL-94 drøftes i forhold til ulike beslutningsmodeller: Teorien om rasjonelle valg, segmenterte vs. anarkistiske beslutningsprosesser.

Bestill rapport

OL-saken som beslutningsprosess – rasjonell, segmentert eller anarkistisk? | (rapportnr. 199011.04)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X