Notatet består av tre frittstående foredrag. De formidler hovedfunn fra Øfs undersøkelse om aktivitet og partilagenes plass i lokalpolitikken, og knytter disse funnene til annen forskning om lokalpolitikk og kommunalt demokrati. Foredragene har en populærvitenskapelig form.

Bestill rapport

Partiene og lokaldemokratiet. Tre foredrag | (rapportnr. 199808)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 70,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X