Det er gjennomført en kartlegging av erfaringer blant politikerkorpset og administrasjonen med den politiske organiseringen i Elverum kommune inneværende kommunestyreperiode. Videre er det foreslått justeringer i eksisterende struktur og mandat for kommunestyrekomiteene.

Bestill rapport

Politisk organisering i Elverum kommune. Erfaringer og justeringer. | (rapportnr. 201109)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 200,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X