Dette notatet gir et bilde av kjønnsfordelingen for ”lokalpolitiske lederposisjoner” i 2006 og 2008. I begrepet lokalpolitiske lederposisjoner inkluderer vi ordfører, varaordfører, partienes gruppeledere, ledere av overordnede utvalg, samt ledere av syv spesifikt utvalgte komiteer/råd. Notatet er i all hovedsak empirisk orientert. De data som benyttes er hentet inn via to nettbaserte spørreundersøkelser blant rådmennene. Den første ble gjennomført i mai 2006 og svarprosenten var 50. Den andre undersøkelsen ble gjennomført i mai 2008 og svarprosenten var 60. I tillegg er det hentet inn supplerende statistikk fra blant annet SSB.

Bestill rapport

Menn og kvinner i lokalpolitiske lederposisjoner | (rapportnr. 200807)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 100,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X