Politisk organisering i Elverum kommune. Erfaringer og justeringer.

Det er gjennomført en kartlegging av erfaringer blant politikerkorpset og administrasjonen med den politiske organiseringen i Elverum kommune inneværende kommunestyreperiode. Videre er det foreslått justeringer i eksisterende struktur og mandat for kommunestyrekomiteene.