Månedsarkiv desember 2022

Interaksjon med ansatte er viktig for en god opplevelse

Natt til onsdag 19. mai 1841 brenner det på Madsbakken i Gausdal. Morgen etter blir to barn funnet drept i elva. Hvor er moren? Hvem har utført forbrytelsen og hvorfor? Har du vært på Maihaugen museum i sommer, har du kanskje hørt historien ‘Mordgåten i Gausdal’ og deltatt på en omvisning. Har du også svart… Les mer »

Anbefalinger for å skape levedyktige og inkluderende samfunn

Opprette lokale møteplasser, bedre offentlig transport og å legge til rette for en raskere overgang til arbeidsmarkedet. MATILDE-prosjektet gir myndigheter anbefalinger for å bedre integrere innvandrere i distriktsområder. Det tre-årige forskningsprosjektet MATILDE undersøker effektene av migrasjon på utviklingen av rurale områder. Små kommuner i rurale områder sliter ofte med befolkningsnedgang. For mange kommuner kan immigrasjon… Les mer »