Månedsarkiv august 2012

Østlandsforskning følger utdanningsvalg hos unge

Flere kronikker fra Østlandsforsknings forskere ØF sine følgeforskere Trude Hella Eide og Tonje Lauritzen har i den senere tid publisert flere kronikker om unges utdanningsvalg i ulike norske aviser. Du kan lese kronikken i Agderposten her.

Intranettet er nå åpent

yes

Det nye intranettet er åpnet! 🙂 Det mangler fortsatt noen dokumenter, disse vil bli lagt ut fortløpende. Har du noen innspill, kan disse sendes Ann Iren.

Forskning

Østlandsforskning er et samfunnsfaglig forskningsinstitutt som driver anvendt oppdragsforskning og programforskning finansiert av Norges forskningsråd med flere. En del av prosjektporteføljen vår er programforskning og til enhver tid har vi ett eller flere prosjekter innenfor ulike programmer i Forskningsrådet. Dette gjelder nå for Sykefraværsprosjektet 2009-2012 og Fjellforskningsprosjektet 2011-2014 . I tillegg kommer det vi kaller brukerstyrte prosjekter. Det… Les mer »