Månedsarkiv august 2012

Andre tjenester

Bistand til endringsprosesser Vi opplever økende etterspørsel etter hjelp til å omsette kunnskap til praksis. Vi er også selv interessert i forskning og kunnskapsutvikling med utgangspunkt i praksisfeltets erfaringer og problemstillinger. ØF tilbyr derfor bistand i å lede og drive prosesser. Prosesskompetanse omfatter kunnskap om metoder og verktøy, og evne til å anvende disse i… Les mer »

Evalueringer og utredninger

Østlandsforsknings medarbeidere har bred evalueringskompetanse og mange års erfaringer som eksterne evaluatorer for offentlige og private virksomheter. Våre evalueringer retter søkelyset både mot prosesser og resultater av prosjekter og tiltak. Evalueringsspørsmålene utvikler vi i nært samarbeid med oppdragsgivere. I løpet av de siste fem årene har vi videreutviklet vår evalueringskompetanse til bruk i følgeforskningsprosjekter, slik… Les mer »

Fjellpolitikk

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjektleder:
Terje Skjeggedal, Østlandsforskning
Samarbeidspartnere: Østlandsforskning, HIL, NTNU, NORUT, Umeå Universitet, Monturban og International Amenity Migration Centre
Prosjektperiode:
2011-2014

Dette er et forskningsprosjekt finansiert over DEMOSREG-programmet til Norges forskningsråd. Prosjektet starta opp i 2011 og skal avsluttes i 2014. Det gjennomføres i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer; NTNU, Institutt for geografi; Norut Tromsø; Umeå Universitet; University of Higlands and Islands, Perth College, Centre for Mountain Studies, Skottland; Monturban, Sveits og International Amenity Migration Centre, Canada/USA. Fjellområdene i Norge står ovenfor betydelige utfordringer når det gjelder befolknings- og næringsutvikling, samtidig som fjellområdene forvalter store verdier for ”storsamfunnet” i form av naturressurser og rekreasjonsområder.

Sykefravær

Oppdragsgiver: Norges forskningsrådProsjektleder: Rolf Rønning, Høgskolen i LillehammerProsjektmedarbeidere: Vegard Johansen, ØstlandsforskningSamarbeidspartnere: Østlandsforskning, HIL og Stockholms universitetProsjektperiode: 2009-2013 SOFAC er et fireårig forskningsprosjekt som har studert hvordan sosiale forhold virker inn på sykefravær og sykenærvær i Norge og i Sverige. De miljøene som har vært sentrale i gjennomføringen av prosjektet har vært Østlandsforskning (prosjektleder) og Høgskolen… Les mer »

Indre Skandinavia

Oppdragsgiver: INTERREG IV A, Sverige-Norge
Prosjektleder: Eva Olsson, Karlstad universitet / Cerut
Samarbeidspartnere: Østlandsforskning, Karlstad universitet, Høgskolen i Dalarna, fire norske fylker og to svenske län
Prosjektperiode: 2009-2012

Indre Skandinavia er en av tre regioner innenfor Interregs IVAs Sverige-Norge-program. Regionen består på svensk side av Värmlands og Dalarnas län med 31 kommuner og 550.000 innbyggere, og på norsk side av Hedmark fylke og deler av Akershus og Østfold fylker med 75 kommuner og 475.000 innbyggere. Dette området har i perioden 2009-2012 vært i fokus i et forskningssamarbeid mellom Østlandsforskning, Karlstads Universitet og Högskolan i Dalarna foruten regionale myndigheter i Indre Skandinavias fem fylker/län i tillegg til Oppland.