I notatet drøftes mulighetene for å redusere utslippene fra transporten knyttet til hytte- og reiselivsområdene i Oppland. Fokus er på transport til og fra fritidsboliger. Tidligere forskning på temaet diskuteres kort. Eksempler fra reiselivsområder som har, eller arbeider med å utvikle, kollektiv transport for turisme presenteres. Hafjell er valgt som eksempel- område. Dagens transport til og fra, og internt i, Hafjell er beregnet, og potensialet for økt kollektiv transport samt for å redusere reisebehov og -avstander er drøftet

Bestill rapport

Klimavennlige transportløsninger for hytte- og reiselivsområder i Oppland | (rapportnr. 201312)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 100,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X