Klimavennlige transportløsninger for hytte- og reiselivsområder i Oppland

I notatet drøftes mulighetene for å redusere utslippene fra transporten knyttet til hytte- og reiselivsområdene i Oppland. Fokus er på transport til og fra fritidsboliger. Tidligere forskning på temaet diskuteres kort. Eksempler fra reiselivsområder som har, eller arbeider med å utvikle, kollektiv transport for turisme presenteres. Hafjell er valgt som eksempel- område. Dagens transport til… Les mer »

Rv 3 – Betydning, standard og investeringsbehov

Formålet med rapporten er å dokumentere bruken av Rv 3, dens betydning både i nasjonal og regional sammenheng, hvilke behov som finnes for oppgradering/nyinvesteringer og hvilke gevinster slike investeringer kan gi i regional og nasjoanl sammenheng.

E 16– Betydning, standard og investeringsbehov

Formålet med rapporten er å dokumentere bruken av E 16, dens betydning både i nasjonal og regional sammenheng, hvilke behov som finnes for oppgradering/nyinvesteringer og hvilke gevinster slike investeringer kan gi i regional og nasjonal sammenheng.

Røros lufthavn – rutetilbud og næringsliv

Rapporten drøfter rutetilbudet ved Røros Lufthavn i forhold til behov for persontransport i næringslivet som sogner til lufthavnen. Røros Lufthavn er eneste regionale lufthavn med en rute med et tilbud på kun en daglig t/r Oslo. Dette gjør det umulig å forta en rundreise daglig fra Røros. Det gjør i sin tur rutetilbudet vanskelig for… Les mer »