Rapporten drøfter rutetilbudet ved Røros Lufthavn i forhold til behov for persontransport i næringslivet som sogner til lufthavnen. Røros Lufthavn er eneste regionale lufthavn med en rute med et tilbud på kun en daglig t/r Oslo. Dette gjør det umulig å forta en rundreise daglig fra Røros. Det gjør i sin tur rutetilbudet vanskelig for næringslivet å drive sin person-transportaktivitet opp mot. Dårlig tilbud ved lufthavnen øker avstands-ulempen for næringslivet i dette distriktet. Som et minimum bør lufthav-nen ha et tilbud på en rute med to daglige t/r til Oslo.

Bestill rapport

Røros lufthavn – rutetilbud og næringsliv | (rapportnr. 200701)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 120,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X