Analyse av næringsklynger som funksjon av gjennomgående leder- og styreverv.

Bestill rapport

Fritidsboliger og bedriftsnettverk på Røros. Analyse av næringsklynger som funksjon av gjennomgående leder- og styreverv. | (rapportnr. 201702)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X