Norge gjennom hundre år. 1960-2060

Sammendrag: Rapporten gir en sammenhengende fortelling om Norges historie og framtidige utvikling. Hensikten er å bidra til større forståelse av hvordan samfunnet kan bli i det tidsperspektivet klimaforskernes opererer med. Første del av rapporten er en historisk og aktuell analyse av det norske samfunnet (1960-2005), mens andre del er en ”framtidshistorie” eller et scenario (2005-2060)

Klimavennlige transportløsninger for hytte- og reiselivsområder i Oppland

I notatet drøftes mulighetene for å redusere utslippene fra transporten knyttet til hytte- og reiselivsområdene i Oppland. Fokus er på transport til og fra fritidsboliger. Tidligere forskning på temaet diskuteres kort. Eksempler fra reiselivsområder som har, eller arbeider med å utvikle, kollektiv transport for turisme presenteres. Hafjell er valgt som eksempel- område. Dagens transport til… Les mer »