Sammendrag: Rapporten gir en sammenhengende fortelling om Norges historie og framtidige utvikling. Hensikten er å bidra til større forståelse av hvordan samfunnet kan bli i det tidsperspektivet klimaforskernes opererer med. Første del av rapporten er en historisk og aktuell analyse av det norske samfunnet (1960-2005), mens andre del er en ”framtidshistorie” eller et scenario (2005-2060)

Bestill rapport

Norge gjennom hundre år. 1960-2060 | (rapportnr. 200803)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 220,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X