25.000 opplendinger fordelt over 25 kommuner mottar denne uke et spørreskjema om hvordan de har det. Dette er startskuddet for den siste store folkehelseundersøkelse i Oppland.

Det er Oppland fylkeskommune og kommunene som ønsker å få vite om hvordan det er å leve og bo i Oppland. Østlandsforskning står for datainnsamlingen og analysen av svarene. Funnene blir brukt som grunnlag til planstrategier og planer både på fylkes- og kommunenivå.

Les artikkel i Fjuken om hvorfor det er viktig å svare

Svar på nett

I spørreskjemaet er det spørsmål om trivsel, livskvalitet, tilhørighet, livsstil, nærmiljø, arbeids-, bo- og utdanningsmuligheter og andre faktorer som er viktige for folkehelse.

Deltakerne oppfordres til å svare på nettet, og blir med i trekningen av gavekort og flaxlodd. Informasjon om hvordan du svarer på nett og kan vinne, står i skjemaene som deles ut.

Banker på døra

Det er trukket ut et representativt utvalg på 25 000 innbyggere som i løpet av uke 36 vil få spørreskjemaet enten i posten eller direkte på døra fra en lokal organisasjon. Den kommunen som har høyest svarprosent blir premiert med midler til et godt folkehelsetiltak.

Les om hvem som deler ut skjema i Valdres her

Den forrige store folkehelse- og levekårsundersøkelse i Oppland ble gjort i 2014. Da svarte 8 000 opplendinger på viktige spørsmål om folkehelsa.

Les om resultatene fra 2014 her

Fylkeskommunen ønsker nå å oppdatere kunnskapen for å jobbe enda mer målrettet med planen og tiltak. Etter 01.01.2020 er Oppland en del av den nye Innlandet fylkeskommune.