Prosjektet er basert på casestudier i kommunene Asker, Rælingen, Stange, Trondheim og Volda. Det er identifisert ti gode grep for veiledning basert på intervjuer og observasjoner i kommunene. De ti gode grepene er presentert i et digitalt veiledningshefte som ligger på KS sine hjemmesider. Datamaterialet som er samlet inn viser at veiledningen i introduksjonsprogrammet handler om veileders evne til å jobbe sammen med ulike aktører til det beste for hver enkelt deltaker. Dette omfatter både samarbeid internt i veiledningskollegiet, med introduksjonsdeltaker og med eksterne ressurser som veilederne ser at deltakeren har behov for, det være seg utdanningsressurser, lokalt arbeidsmarked eller frivillig sektor.

Bestill rapport

Veiledning i introduksjonsprogrammet. En kvalitativ studie i fem kommuner | (rapportnr. 201802)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X